Ilang araw na lang, ‘ber month’ na

0
443
Opinion Column by Manny Camua Dela Cruz

NOONG wala pang pandemya, masaya nating sinasalubong ang unang buwan ng ‘ber months’, ang Setyembre. Nasasabik tayong marinig ang popular na Chistmas song ni Jose Marie Chan, ang “Christmas In Our Hearts”. Kapag narinig na natin ang awiting ito ay damang-dama na natin ang Christmas spirit kahit na malayo pa ang Yuletide season.

Pero ngayong may pandemya na idinulot ng COVID-19, at tayong lahat ay nakapaloob ngayon sa kalagayang new normal, ang tanong ng marami sa ating mga kababayan ay maramdaman pa kaya natin ang diwa ng Kapaskuhan, habang may mga patuntunan tayong sinusunod tulad ng pagsusuot ng face mask, social distancing at iba pang mahihigpit na kautusan habang umiiral ang quarantine protocols?

Kung ako ang tatanungin, may pandemya man o wala, ang panahon ng Kapaskuhan ay kusang darating at walang makapipigil sa dakilang panahong ito na kaloob sa atin ng Dakilang Lumikha.

Maaaring pinaranas lang tayo ng Diyos sa napakahigpit na pagsubok na ito upang ang mga taong nakalilimot na nang pagtawag at pandarasal sa Diyos,  ay mangagising. Masyado na kasing nalilibang ang sangkatauhan na lasing na lasing sa kaunlarang tinatamasa ng mundo sa larangan ng siyensiya at teknolohiya.

Nakalimutan na marahil ng tao na lahat tayo ay isinilang ng walang dalang anoman. Dinatnan at nakamulatan na natin ang lahat ng bagay sa mundo, subalit ang higit na nakikinabang sa kayamanan ng mundo ay silang mga tuso at masasakim. Nalimutan na ang hustisyang panlipunan kung saan ang mayayaman ay lalong yumayaman at ang mga mahihirap ay lalong nalulubog sa kumunoy ng kahirapan.

Ngayong umang buwan ng ber months, alalahanin natin ang lumikha sa atin. Kaya tayo narito sa daigdig dahil ang Diyos ang may nais. Sabi nga sa awitin na tiyak na maririnig natin pagsapit ng buwan ng Setyembre “Christmas In Our Hearts”. Isapuso natin ang mga gintong aral na naririnig natin sa sermon sa simbahan sa panahon ng misa at pananambahan.

Sabi nga sa awing pang simbahan: “Walang sinoman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinoman ang namamatay para sa sarili lamang.
Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa.” Lahat tayo ay may kabuluhan at pantay-pantay sa paningin ng Maykapal.

Ayaw ng Diyos na ang mga tao ay nagsisiraan nagtutunggalian at nag-aaway. Nagpapaulan nga siya at nagpaaraw sa mga bansa na hindi kumikilala sa kanya, subalit ipinararamdam din naman ng Diyos, ang kanyang presensiya sa iba’t ibang dahilan at paraan upang ang mga tao na kanyang nilalang ay magbalik-loob at kumilala sa Diyos, na siyang lumikha ng lahat ng bagay sa kalupaan at sa buong uniberso. — Amen. (RONDA BALITA Online)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here