Pagpasok ng panahon ng Cuaresma

0
654
Opinion Column by Manny Camua Dela Cruz

Nitong Pebrero 26, 2020 o anumang petsa matapat sa buwang ito ay ang pagsisimula ng Cuaresma, ayon sa tradisyon ng Simbahang Katoliko, na kung tawagin nila ay Miercoles Ceniza, kung saan ang mga Katoliko ay tumatanggap ng abo sa kanilang mga noo na bahagi ng kanilang doktrina.

Ang Simbahang Protestante ay nakikiisa rin naman sa paggunita sa Semana Santa at isineselebra ito ng mga Protestante mula Lunes Santo na ang mga gawain ay pananambahan o simba sa kapilya. Isa lang naman ang diwa ng Lenten Season sa Katoliko at Protestante, ang pag-alala sa kalbaryo ng ating Panginoong Jesukristo.

Ang kaibahan lang ng Protestante sa Katoliko ay wala silang miyembro na nagpapasan ng krus. nagpapapako sa krus at pagpapasugat sa likod at pagkatapos ay hahampasin ng suplina upang dumugo ang mga sugat na parte ng kanilang penitensiya.

Tayong mga Kristiyano, nakasentro ang ating pananampalataya kay Kristo, at iyan ang pangunahing doktrina ng mga Protestante, maging ng mga born again Christian, dahil nakasulat sa bibliya: “Sa kanya (Jesus) lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas.” (Acts 4:12).

Sa misa ng Katoliko ay may bahagi roon na kung tawagin ay salmo responsorio. Hindi ko alam kung binabanggit pa ang linyang ito sa kanilang misa ngayong millenial era: ” Si Kristo’y namatay, si Kristo’y nabuhay, si Kristo’y babalik sa wakas ng panahon”. May mga biblical accounts hinggil sa linyang ito kaya ang misal na ginagamit sa misa ay hango sa Banal na Kasulatan.

Ang panahon ng Semana Santa ay pag-alala lamang sa ginawang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesus doon sa kalbaryo para sa kasalanan ng sanlibutan. Hindi rin namamatay at nabubuhay taun-taon Jesus. Ang kanyang ginawa ay senakulo ni Kristo ay minsan lang at hindi na mangyayaring muli. Sapat na ang minsang paghahain ng kanyang buhay para sa kasalanan ng tao.

Kaya nga ang mga taong nagsisisi ng lubos at nananalangin sa pangalan ninJesus ay may katiyakan ng kaligtasan. Palaging bukas ang pagpapatawad ng Diyos sa sinumang nagbabalik-loob sa kanya kahit na hindi magpenitensiya kaya ngayong Semana Santa ay ating alalahanin ang mga halimbawang iniwan sa atin ni Kristo at maririnig natin iyan sa sermon ng mga pari, pastor at iba pang religious leaders na ang pundasyon ng pananampalataya ay ang bibliya.

Ang buhay dito sa lupa ay maikli lamang, samantalang doon sa kabilang buhay ay walang hanggan ang buhay sa piling ng Diyos. Ipinaalala sa mga aral na ating nadidinig tuwing Semana Santa na mahalaga ang buhay espiritwal dahil ang mga taong umaasa na lamang sa kanilang sariling lakas at sa mga materyal na bagay na kanilang tinatangkilik ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng Diyos.

Si Henry Sy ay nabuhay sa karangyaan dito sa lupa noong siya ay nabubuhay pa, subalit hindi niya nadala doon sa kabilang buhay kung saan man siya naroroon kahit ang katiting ng kanyang kayamanan. Naaalala ko pa ang kawikaan na madalas banggitin noon ng artistang komedyante na si Bert “Tawa” Marcelo: “Walang taong namatay na may kagat na piso”, na ang ibig sabihin ay walang madadalang anuman ang tao pagharap niya sa hukuman ng Diyos. (RONDA BALITA Online)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here