Working Media

0
213

KUNG minsan ay ibig ko na talagang maniwala na daig pa raw ng binubwenas ang sinuswerte, subalit ang mahirap pasinungalingan ay ang isang matandang kasabihan na ANG KAPALARAN DAW DI MO MAN HANAPIN, DUDULOG LALAPIT KUNG TALAGANG ATIN.

Hindi ko po sukat-akalain na ito ay mangyayari sa akin , na sa kabila na wala pa akong ipinupunlang pakikisama ay may pangyayaring labis kong ikinagulat na marapat kong pasalamatan, ang ako ay bigyan ng pagkakataong makapagbahagi ng aking kakayahan sa larangan ng pagsusulat sa isang “RESPETADONG” pahayagan ang RONDA BALITA, at dahil po sa tiwalang ipinagkaloob ng buong pamunuan sa pangunguna ni Ginoong Manny Balbin ang tiwalang iyan hindi ko sisirain. Sa pamamagitan ng RONDA Balita ay muli ko pong bubuhayin ang aking Kolum na minsan ay alam kong pinangilagan lalo na ng mga taong gumagawa ng KATARANTADUHAN, ang ” PILANTIK” ni JBM at bilang panimula, uuriratin natin ang ngayon “bukang bibig ” ng marami sa ating kasamahang mamamahayag ang;

WORKING MEDIA

Putuk-na-putok ngayon at lagi na lang laman ng usap-usapan ang dalawang salita na naging tampulan ng mga biruan at kantyawan ng ating mga kapatid sa larangan ng pamamahayag partikular dito sa kapitolyo ng ating lalawigan.

Kung minsan ang pagbibitiw ng pananalita ay kinakailangan pag-isipang mabuti sapagkat di malayong sa iyong mga sinasabi hindi mo napapansin na nakasasakit ka na pala ng damdamin ng iba. Di ba’t mas mainam sana kung ang iyong mga sinasabi ay alam na alam makatutulong o makabubuti , subalit papaano kung dahil sa iyong sinasabi hindi mo alam na nagiging KENGKOY ka na o KATAWA-TAWA na ang iyong pagkatao dahil hindi mo naiintindihan ang kahulugan ng ibig mong ipakahulugan sa mga salitang iyong binibitiwan.

Ang isang tao, kaylan man at gumagawa ng maayos at may kaukulang halagang tinatanggap, maituturing na ang taong ito ay isang empleyado na nagtatrabaho. Para naman sa mga katulad ng maraming ang ikinabubuhay ay ang pagsusulat sa mga pahayagan, radyo lalot higit sa television , sila naman ang tinatawag nating MEDIA.

Hindi naman lingid sa maraming mamamahayag dito sa lalawigan ay may kanya-kanyang dyaryong pinagsusulatan at may mga radyo at television na pinaglilinkuran kung saan ay kanilang pinagkukunan ng kanilang mga kabuhayan. Nagsisipagtrabaho,mga WOKING MEDIA na ginagamit ang kanilang propesyon.

Kaya naman halos ay malaglag ako sa aking kinauupuan ng ang mga ito ay lantarang pamukhaan at pagsabihang “MGA HINDI WORKING MEDIA”, tuloy ay naitanong ko sa aking sarili kung bakit nasabi ng taong ito ang ganoong mga pananalita. Sa aking sarili ay pwedeng -pwede niyang sabihin ang ganoong klaseng pananalita , na ako ay hindi WORKING MEDIA , sapagkat hindi naman ako tumatanggap ng kaukulang bayad sa mga artikulong aking isinusulat. Ang sa akin ay boluntaryo o kusang loob na pagkukomento at lalong hindi tayo pumipirma kapalit ng KARAMPOT NA HALAGA.

TOTOO PO AT HINDI KO IKINAHIHIYA NA AKO AY HINDI PO ISANG WORKING MEDIA . Aaminin ko rin po na hindi tayo magaling subalit tahasan ko pong sinasabi na aking sinisiguro na kaylan man ay hindi tayo magiging KATAWA-TAWA sa lahat ng pananalita na ating bibigkasin o sasabihin.

Simula pa lamang po ito ng ating palagiang ugnayan sa larangan ng mahahalagang komentaryo sa mga isyung dapat ipagbigay alam sa ating mga kababayan at umasa po kayo na kahit PAHAT ANG ISTILO NG ATING PAGSUSULAT, SINISIGURO KO PO NA ANG LAHAT NG ATING UUPAKAN AY MAGKUKULAY DUHAT ANG BALAT.

BILANG PANGWAKAS NG ATING BWENA -MANO NATING ARTIKULO , MULI PO AY AKING IPINAAABOT ANG AKING TAUS-PUSONG PASASALAMAT SA BUONG PAMUNUAN NG PAHAYAGANG ITO HIGIT PO SA LAHAT KAY GINOONG MANNY BALBIN. MULI T.Y.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here